ثبت اسم 3000 امتياز 6000 امتياز 9000 امتياز 12000 امتياز 15000 امتياز 18000 امتياز 220000 امتياز 250000 امتياز 280000 امتياز 320000 امتياز
?
سيستم امتياز دهي چت روم - Www.TopazVps.com

سیستم امتیاز دهی به کاربران بر اساس میزان حضور در چت روم- هر 1 دقیقه 1 امتیاز

صفحه 1


تاریخ ثبت نام کد کاربری مدت زمان حضور به ساعت درجه کاربری درجه عشق نام کاربری جنسیت امتیاز رتبه
2013-03-14 19:57:36 8796 0.05 سوگلی 3 1
0000-00-00 00:00:00 8793 0.03 \rr\n 2 2
0000-00-00 00:00:00 8794 0.03 \r 2 3
2012-06-08 19:48:59 8791 0.01 Admin 1 4
 

 

طراحی و پشتیبانی: تيم طراحي توپاز وي پي اس - www.TopazVPs.com
21جنسیت افراد حاظراتاقای دی
 کاربر فعالmمیلاد9نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100026069
 کاربر فعالmmahdiiiنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100024489
 کاربر فعالfهلیاتَــنـهــآاآیِـے100047041
 کاربر ارشدfpanteنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100014361
 کاربر ارشدmمهدی63تَــنـهــآاآیِـے100027666
 کاربر ارشدmpayam24نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100085836
میهمانfyasaman72نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100018552
میهمانmkamran 70نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100021696
میهمانfrahiilنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100022290
میهمانfkatayo0nنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا91635
میهمانmاحمد رضا.نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100037610
 ناظر رومmامیر مهرادنیســـــتَمـــــــــ100018592
محمد.17,
 کاربر ویژهmamir hoseinعـاشِـــقـاآآاלּ100089853
 کاربر ویژهmReza olنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا89929
 کاربر ویژهmحامد66نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100029192
 کاربر ویژهfبارانانَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100015280
 کاربر ویژهmyasharنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100021087
 کاربر ویژهfایسودانَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100046235
 کاربر ویژهmکیارش25نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100050875
 کاربر ویژهframa17عـاشِـــقـاآآاלּ100016071
?>     ?>
طراحی چت روم - سیستم امتیازدهی - خوندن پیام خصوصی - هاست و سرور چت روم