ثبت اسم 3000 امتياز 6000 امتياز 9000 امتياز 12000 امتياز 15000 امتياز 18000 امتياز 220000 امتياز 250000 امتياز 280000 امتياز 320000 امتياز
?
سيستم امتياز دهي چت روم - Www.TopazVps.com

سیستم امتیاز دهی به کاربران بر اساس میزان حضور در چت روم- هر 1 دقیقه 1 امتیاز

صفحه 1


تاریخ ثبت نام کد کاربری مدت زمان حضور به ساعت درجه کاربری درجه عشق نام کاربری جنسیت امتیاز رتبه
2013-03-14 19:57:36 8796 0.05 سوگلی 3 1
0000-00-00 00:00:00 8793 0.03 \rr\n 2 2
0000-00-00 00:00:00 8794 0.03 \r 2 3
2012-06-08 19:48:59 8791 0.01 Admin 1 4
 

 

طراحی و پشتیبانی: تيم طراحي توپاز وي پي اس - www.TopazVPs.com
17جنسیت افراد حاظراتاقای دی
 کاربر فعالfaysheنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100010077
 کاربر فعالmAriyaتَــنـهــآاآیِـے100030743
 کاربر فعالmamir pashaعـاشِـــقـاآآاלּ100010371
 کاربر ارشدmpeyman70نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100037158
 کاربر ارشدfMediyaتَــنـهــآاآیِـے100017716
 کاربر ارشدfnafasنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100086597
میهمانfsohaنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100090323
میهمانmاحمد رضا.نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100037610
میهمانmbenyaminنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100059055
میهمانfyasaman72نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100018552
میهمانftiaraaنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100015551
 ناظر رومmMehradمُــدیراלּ و ناظِـــراלּ100028810
 کاربر عضوfrozhinعـاشِـــقـاآآاלּ100050283
 کاربر ویژهmyasin34نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100015651
 کاربر ویژهmahmadrezaنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100024920
 کاربر ویژهfفاطمه17نَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100010810
 کاربر ویژهmعمادنَـــفَـــس هاآآآاِے نینــــا100047628
?>     ?>
طراحی چت روم - سیستم امتیازدهی - خوندن پیام خصوصی - هاست و سرور چت روم